تبلیغات
چیهال - رمــضـانـی اس ام اس ءُ کُـلـَه (بـــلــوچــی)دومی بهر
چیهال
سبزبات بلوچی باندا نه مروچی


رمــضـانـی اس ام اس ءُ کُـلـَه  (بـــلــوچــی)دومی بهر

 -1مبارک بات ترا رمضانءِ آیگ، اللهءِ دیمءَ پیشانیگءِ سایگ، خدا بکنات تئـــی چارگ، پوشینات چه بهشتءِ جامگ، سورکنات گون جنتءِ بارگ.نمازءُ روچگ قبول (آمیــــــن)

2- رمضان آتکگ بهرے بزور، گناهاں بکن چه وتءَ  دور، بستگ خدا جهندمءِ تنور، نشتگ ودارءَ تئی، جنتءِ حور، هُور بی گوں کاروانءِ نور. رمضان مبارکءُ سدان سد هنچیں رمضان بگنداتے (آمیــــــن)

3- رمضانءِ ماه پدا آزمانءَ درآتکگ، بلکیں عمرءِ آخری بهرإنت که سرآتکگ، نادانءِ گورءَ ماهءِ ورپه ور آتکگ، دوستانی گورءَ وشین حالءُ خبر آتکگ.رمضان تئی سرریچ چه وشّیءُ ثواب (آمیــــــن)

4- حال حالءِ ماه آتکگ، شیطانی جتگءُ شاپتگ، تاچیں وتی بورءَ، رَمبیں بیناءُ کورءَ. رمضان مبارک.

5- مروچاں جاه نیائے؟ بلکیں گوں شیطانءَ هور بندے؟


ٹَـپـّه یاں : بلوچی اس ام اس، بلوچی پیغام، پلوچی تبریک رمضان، مبارک بات رمضان،
دیم دیوک: شاکر سربازی
گڈسری نبشتانکاں
نبشتانکانی لڑ
همُک روچی لینک
دگه ساماں
من کلوبءِ تها

قالب وبلاگ