تبلیغات
چیهال - بلوچی مجله"اسلامءِ توار"ءِ پنچمی تاک چاپ و شنگ بوت
چیهال
سبزبات بلوچی باندا نه مروچی
بلوچی مجله"اسلامءِ توار"ءِ پنچمی تاک چاپ و شنگ بوت

مجلهءِ نام: اسلامءِ توار

زبان: بلوچی

نمبر: پنچمی تاک

اسلامءِ توار، دارالعلوم زاهدانءِ طالبانی بلوچی مجله إنت

هنو مجلهءِ پنچمی تاک چاپ و شنگ بوتگ.

په مجلهءِ دانلودءِ واستا إدا کلیک کن إت. منتوار

سرچمگ: اسلامِ تواربُن گپ: حالءُ احوال،  بلوچستانءِ حالان،  بلوچی زبانء سکینگ(آموزش زبان بلوچی)،  بلوچی مجله، 
ٹَـپـّه یاں : مجله سلامءِ توار، بلوچی مجله، اسلام توار، مجله بلوچی، دارالعلوم زاهدان، سایت بلوچی، مجله اسلامءِ توار،
همے بارهءَ دگه مطلب: مجله اسلامءِ توارءِ اولی و دومی و سومی و چارمی شماره، بلوچی وهدتاک (گاهنامه بلوچی) تـِچـکـین راه،
دیم دیوک: muhammad askani
گڈسری نبشتانکاں
نبشتانکانی لڑ
همُک روچی لینک
دگه ساماں
من کلوبءِ تها

قالب وبلاگ