تبلیغات
چیهال - دنیاءَ پهكءَ ‌یله دیگ، مقرب و خداءِ درگاهءِ نزیكینانی كارإنت
چیهال
سبزبات بلوچی باندا نه مروچی


دنیاءَ پهكءَ ‌یله دیگ، مقرب و خداءِ درگاهءِ نزیكینانی كارإنت

زاهدانءِ اهلسنتءِ‌ جمعهءِ پیشنمازءَ ماں وتی گپانی اولی بهرءَ گوں إے آیهءِ وانگءَ «الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر»پرمائینتی: دنیاءِ‌یله دیگ و په آئیءَ دلگوش نكنگ مقرب و خداءِ ‌دربارءِ‌ نزیكینانی كارإنت. مهتر رسول الله و خلفای راشدین وصحابهءَ نلوٹ إت كه وتی دنیاءِ نیمگءَ دلگوش بكن أنت و بس مردمانی دنیاءِ‌آبادی ءِ‌پگرءَ إتنت. إے واجهانی كوشش همش أت كه مردمانی دنیاءَ‌ آباد بكن أنت. بلئے إے واجهانی توكا، مزنیں مردمانے چوشكه حضرت عثمان و عبدالرحمن بن عوفءَ چه مدینهءِ مزنیں مالدار و سرمایه داراں شمار كنگ بوت أنت، بلئے آیانی مال و ثروت اسلام و مسلمانانی واستا خرج كنگ بوت. واجهءَ دیمء‌َ پرمائینت: بلئے عوام مردم بایدإنت چه صحیحیں راهءَ دنیاءِ رندءَ‌ بروأنت و آئیءَ‌ آباد بكن أنت؛ بایدإنت په كشاورزی،‌ مالداری و صنعتءِ‌نیمگءَ‌ بروأنت، بلئے حریص و دنیاءِ‌ واهگدار مبنت. آیانی دوستی گوں خدا و اسلامءَ‌ ببیت و دنیا و مالءَ‌ چه حلالیں راهءَ‌ دربگیج أنت؛ و پدا ماں نیكیں كاراں و په مسكین و بزگانی كمكءَ خرجی بكن أنت. إے پیمیں مال، انسانءَ‌ نپ دنت و آخرتءِ‌ آبادیءِ‌ سبب بیت. نباید دنیاءِ‌ مال، ماں شراب نوشی و قمار بازی و ردیں كاراں زوال كنگ ببیت.

 زاهدانءِ اهلسنتءِ‌جمعهءِ پیشنمازءَ پرمائینت: اگاں مالءِ دوستی دلءِ تها بنندیت و انسان مالءِ‌ واهگدار و شیدا ببیت، گڑا په مالءِ‌ درگیجگءَ، لالچ، رد دیگ و ریپینگ و دروگیں سوگند و هچ چیزءِ پرواهءَ نكنت. إے پیمیں مردم مالءِ واستا نمازءَ یله دنت و زكاتءَ ندنت و مسكین و بیچارگانی چارگءَ نكنت. گڑا دلگوش بكن إت كه دنیاءِ‌دوستیءِ دامءَ مكپ إت، بلكیں مدام مرگ و آجهانءِ ‌یادءَ ببئیت.

مولانا عبدالحمیدءَ آسرءَ په هنوگیں آتكگیں هار و سیلاپ ماں نهبندانءِ "طبسین"ءَ اشاره كت و گوں إشیءِ ‌پرمائینگءَ كه نزیكءِ250 خانوار گوں مالی ضرر و زیانءَ دیم په دیم بوتگ أنت،‌چه پهكیں مردمانی لوٹ إت كه په آماچیں مردمانی كمكءَ كوشش بكن أنت.

بلوچی سنی آنلاین
بُن گپ: جمعهءِ وعظان، 
ٹَـپـّه یاں : خطبه های جمعه، اخبار اهلسنت، دارالعلوم زاهدان، مسجدمكی، شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، بیانات جمعه، اخبار اهلسنت ایران،
همے بارهءَ دگه مطلب: مولانا عبدالحمید: گوں شخصیتانی روگءَ، دینی و اسلامی كارانی تها نزوری نیئیت،
دیم دیوک: muhammad askani
گڈسری نبشتانکاں
نبشتانکانی لڑ
همُک روچی لینک
دگه ساماں
من کلوبءِ تها

قالب وبلاگ