تبلیغات
چیهال - پاكیں قرآن أفضل الذكر و آئیءِ وانگ عبادت إنت
چیهال
سبزبات بلوچی باندا نه مروچی


پاكیں قرآن أفضل الذكر و آئیءِ وانگ عبادت إنت

شیخ الإسلام مولانا عبدالحمیدءَ ماں جمعهءِ نمازءِ گپاں گوں إے مطلبءِ پرمائینگءَ « پاكیں قرآن أفضل الذكر و آئیءِ وانگ عبادت إنت»، صدر اسلامءِ مسلمانانی عزت وشرفءِ دلیل، عمل كنگ په قرآن و سنتی زانت.

زاهدانءِ جمعهءِ پیشنمازءَ ماں (2 اسفند 1392)ءِ جمعهءِ گپاں گوں إے آیهءِ وانگءَ«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یِهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِیرًا»[آیه: 9 إسراء]بنگیج كت أنت  وپرمائینتی: قرآن كریم بهتریں دستور ورهبند إنت كه خداءَ په انسانانی هدایتءَ دیم  داتگ، اگاں مسلماناں إے رهبند وقانون وپیغمبرءِ سنتانی سرا عمل بكن أنت  گڑا دنیا وآخرتءِ  عزت آیانءَ رسیت. تاریخ گواه إنت كه مسلمانی دیمرویءِ دَور هما وهد أت كه مسلماناں قرآنءِ سرا عامل إتنت ورسول اللهءِ سنتان إش وتی الگو كتگ أت، مسلماناں ماں آ دَورءَ همینچو دیمروی كت كه آئیءِ درور رندا نیاتك، پچے كه قرآن ماں آیانی سرجمیں زندگیءَ أت ، آدورءِ مردم اسلام إش مُهر داشتگ أت و نمازءِ سرا پایبند إتنت، حلالیں روزیگ إش وارت وچه حرام ودروغءَ وت إش دور داشت. مسلمان أمانت دار، راست گوش وپرهیزگار أت  وخداءِ خالص وصالحیں بنده أت وچه پیغمبری تابعداری كت  وهمے پیمءَ مزنتریں تمدن ودود ربیدگ ءِ واهند أت.

زاهدانءِ جمعهءِ پیشنمازءَ  دیما پرمائینت: مسلماناں هما وهدءَ گوں بربادی وپد منتگیءَ دیم په دیم بوت أنت كه وت إش چه دینءَ دورداشت ومنكرات وگناه ونفسءِ واهشانی نیمگءَ شت أنت  وآسرءَ وتی دنیائی ومعنوی سرمایه إش چه دست دات  و وار زبون بوت أنت.

مولاناعبدالحمیدءَ گوں اشاره په قرآنءِ رهبندان و اللهءِ دستوراں پرمائینتی: قرآنءِ رهبندان، انسانءَ اڈنكتگ أنت، بلكیں چه خداءِ نیمگءَ أنت. إے كتاب بهتریں ذكر و آئیءِ وانگ عبادت إنت.

پاكیں قرآن مارا بهتریں اخلاق و صفات و اعمال پیش داریت. قرآنءَ غیبت و پشت گوشیءَ حرام جاڑجتگ، گڑا ما هں چه غیبتءَ‌پرهیز بكن إیں. یك روچے صحابه چه پیغمبرءَ جست كت كه اگاں یكےءِ تها عیبے ببیت و ما آئیءِ‌پشتءَ گپ بجن إیں گڑا پدا هں غیبت حساب بیت؟ پیغمبرءَ‌پرمائینت: اگاں آ عیب آئیءِ‌تها ببیت گڑا غیبت إنت و اگاں آئیءِ تها مبیت گڑا بهتام حساب بیت كه چه غیبتءَ هں مزنترإنت.

زاهدانءِ اهلسنتءِ‌جمعهءِ پیشنمازءَ دیمءَ په شریعتءِ‌رهبندانی سرءَ عمل كنگ تاكید كت وپرمائینتی: اللهءِ‌كمك ومدد هما وهدءَ مسلمانانءَ رس أنت كه قرآن و پیغمبرءِ‌سنتانی سرءَ عمل بكن أنت. منی توصیه و سوج په مسلمانان خاصكار عزیزیں حافظان إشنت كه شپانی تها قرآنءَ ماں نمازاں بوان أنت. مسلمانانی دیمروی ماں قرآنءِ‌رهبندانی سرءَ عمل كنگ و آیانی پدمنتگیءِ‌ سبب، گناه ومنكراتی نیمگءَ‌ روگ إنت. گڑا مسلمانان هر چینچو كه ٹكنولوجیءِ لحاظءَ‌دیمءَ‌بروأنت پدا هں نباید وتءَ‌چه قرآنءَ دور بدارأنت.

واجهءَ گوں تاكید په اسلامی حجابءِ رعایت كنگءَ‌پرمائینتی: مسلمانان باید اسلامی پوشاك وحیا و پاكدامنیءِ‌نیمگءَ دلگوش بكن أنت و چه بدیں نگاه و بدیں بهرزورگ چه انٹرنٹ و ماهوارهءَ پرهیز بكن أنت و مواد مخدر و الكلی مشروباتءِ نیمگءَ مروأنت.

مولانا عبدالحمیدءَ آسرءَ گوں اشاره په پانزدهمی سراسری نمایشگاه كتابءِ‌برجم دارگ ماں زاهدانءَ، ‌چه پهكیں شنگكاراں كه ماں إے نمایشگاه إش بهرزرتگ أت وتی منتواری وقدردانی درشان كت وهمے پیمءَ‌چه «فرهنگ و ارشادءِ‌اداره»ءَ كه په إے نمایشگاهءِ دارگءَ كوششی كتگ أت منتواری و قدردانی كت و په إے كارگس وادارهءِ‌سوبمندی ماں «اسلامی دود و ربیدگءِ شنگ كنگ»ءَ‌دعائی كت.

بلوچی سنی آنلاین
بُن گپ: جمعهءِ وعظان،  حالءُ احوال،  قرانی مطالب، 
ٹَـپـّه یاں : اخباراهلسنت ایران، نمایشگاه کتاب، سیستان وبلوچستان، دارالعلوم زاهدان، مسجدمکی، خطبه های جمعه، بیانات شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید،
همے بارهءَ دگه مطلب: گروگان گیری و ناامنی پیداگ كنگ، په اهلسنتءَ مزنیں ظلمے و إیرانءِ مهلوكءَ زیان و ضرر دنت، مولانا عبدالحمید: اسلام په حلالیں روزیگءِ در گیجگ وپه جائزیں تجارتءَ توصیه كنت.، سرمایه داراں بے هچ ترسےءَ ماں استانءَ سرمایه گذاری بكن أنت.،
دیم دیوک: muhammad askani
گڈسری نبشتانکاں
نبشتانکانی لڑ
همُک روچی لینک
دگه ساماں
من کلوبءِ تها

قالب وبلاگ