تبلیغات
چیهال - سرمایه داراں بے هچ ترسےءَ ماں استانءَ سرمایه گذاری بكن أنت.
چیهال
سبزبات بلوچی باندا نه مروچی


سرمایه داراں بے هچ ترسےءَ ماں استانءَ سرمایه گذاری بكن أنت.

مولانا عبدالحمیدءَ ماں وتی گپانی آسرءَ گوں اشاره په "استانءِ توسعه وسرمایه گذاریءِ دیوان"ءَ كه گوستگیں هپتگءَ برجم دارگ بوت پرمائینتی: تدبیر وامیتءِ‌دولت یك اعتدال دوستیں دولتے و چه ملتءِ سرمایه گذاریءَ حمایت كنت. گڑا سرمایه داراں بے هچ ترسےءَ استانءِ تها ماں هر بهرےءَ سرمایه گذاری بكن أنت تا چه إے راهءَ هم وت نپ و كٹ بگرأنت و هم إے دگه مردماں سركار بنت.

بلوچی سنی آنلاین


بُن گپ: حالءُ احوال،  جمعهءِ وعظان، 
ٹَـپـّه یاں : اخبار اهلسنت ایران، سیستان وبلوچستان، اخبار زاهدان، مسجدمکی، مولانا عبدالحمید، دارالعلوم زاهدان، همایش توسه وسرمایه گذاری استان،
دیم دیوک: muhammad askani
گڈسری نبشتانکاں
نبشتانکانی لڑ
همُک روچی لینک
دگه ساماں
من کلوبءِ تها

قالب وبلاگ