تبلیغات
چیهال - سنت آنلاینءِ بلوچی بهر بنگیج بوت
چیهال
سبزبات بلوچی باندا نه مروچی


مرتبه
وهد : یکشنبه 6 بهمن 1392

سنت آنلاینءِ بلوچی بهر بنگیج بوت

سنت آنلاین، حوزه علمیه عین العلوم گشت سراوانءِ رسمی وبسایتءِ بلوچی بهر بنگیج بوت.
په سنی آنلاینءِ حالکاریءَ، حوزه علمیه عین العلوم گشت سراوانءِ وبسایت سنت آنلاین گیش چه دو سالءَ پیش ماں مجازی دنیاءَ ظاهربوت و وتی کاری گوں پارسی زبانءَ بنگیج کت و توانتی ماں کمیں وهدے، یکے چه ایرانءِ اهلسنتءِ بهتریں سایتاں ببیت.

ماں إے دوسالءِ تها بس گوں پارسی زبانءَ وتی مطالبی شنگ کتگ، البت چما اولءَ په بلوچی زبانءِ دیمرویءَ یک تاکے ماں پارسی بهرءَ  جوڑکتگ و بلوچی نبشتانکاں ماں إے تاکءَ شنگ کتگ أنت.
هنو رند چه دوسالءَ، نوکیں گامے په بلوچیءِ دیمرویءَ زورگ بوت و إے سایتءِ بلوچیءِ جدائیں بهر بنگیج بوت.
گوشگی إنت که ماں إے گڈی سالاں بلوچی زبان باز دیمروی کتگ وبلوچ راجءَ په وتی زبانءِ زندگ دارگءَ باز جهد وکوشش کتگ و هنو بلوچی زبان ماں روکپتی بلوچستانءِ دینی وانگجاهاں، وانینگ بیت و طالباں په بلوچی زبانءَ مجله هست و اهلسنتءِ وبسایتاں چوشکه سنی آنلاین وسنت آنلاینءَ په بلوچی زبانءَ جدائیں بهرے گیشینتگ.
سنت آنلاینءِ بلوچی بهر جهلءِ داتگیں نشانیءِ سرءَ گندگ بیت:


http://balochi.sunnatonline.com/

 
بُن گپ: حالءُ احوال،  بلوچی سایت، 
ٹَـپـّه یاں : سنت آنلاین بلوچی، بلوچی سایت، بلوچی سنت آنلاین، سنت آنلاین+بلوچی، اخبار اهلسنت، حوزه علمیه عین العلوم گشت سراوان، سایتهای بلوچی،
همے بارهءَ دگه مطلب: سنی آنلاینءِ سایتءِ "بلوچی بهر" بنگیج بوت،
دیم دیوک: muhammad askani
گڈسری نبشتانکاں
نبشتانکانی لڑ
همُک روچی لینک
دگه ساماں
من کلوبءِ تها

قالب وبلاگ