تبلیغات
چیهال - مولانا دوست محمد نعمانی یکے چه اهلسنتءِمزن شأنیں عالماں،وفات بوت.
چیهال
سبزبات بلوچی باندا نه مروچی


مولانا دوست محمد نعمانی یکے چه اهلسنتءِمزن شأنیں عالماں،وفات بوت.

په سنی آنلاینءِ حالکاریءَ نقل چه سنت آنلاینءَ، واجه مولانا دوست محمد نعمانی،دارالعلوم حقانیهءِایرانشهرءِحدیثءِ استاد که په سکته مغزی خاطرءَ ماں ایرانشهرءِ خاتمءِ نادره جاهءَ، خاصین مراقبتءُ بمپانیانی چیرا أت، شنبهءِ بیگاه، 28 دی1392ءَ دنیائی یله دات.

مولانا دوست محمد نعمانی-رحمه الله- 25 سالءَ ماں إے دینی وانگجاهءَ په تدریسءَ گلائیش أت و طالبانی سر وسوج کت أنت.

إے واجه بندرءَ  چه "لاشار"ءِ دمگا أت رندا په دین خدمتءِ خاطرءَ، په ایرانشهر آتک.

واجهءِ نماز جنازه یكشنبه، 29 دی 1392ءَ ماں "هریدک " یكے چه "لاشار" ءِ روستایاں وانگ بوتءُ دفن کنگ بوت.

سنی آنلاین، ایرانءِ اهلسنتءِ حال رسانی سایت إے عالمءِ  رخصت بوگءَ په واجهءِ لوگ مردم وسیاد و وارث، طالب وعالماںءُ سجئیں اهلسنتءِ مردماں تسلیت گوشیت و چه الله تعالی په خدامُرزیءَ بخشش و درجاتءِ برز بیگءِ لوٹوک إنت.

بلوچی سنی آنلاین
بُن گپ: حالءُ احوال،  دلپدردی، 
ٹَـپـّه یاں : وفات مولانا دوست محمدنعمانی، لاشار، دارالعلوم حقانیه ایرانشهر، اخباراهلسنت،
دیم دیوک: muhammad askani
گڈسری نبشتانکاں
نبشتانکانی لڑ
همُک روچی لینک
دگه ساماں
من کلوبءِ تها

قالب وبلاگ